Wandschildering komt tot leven

De restauratie van een bijzondere muurschildering uit 1337 over het leven van de heilige Thomas van Aquino in de Maastrichtse Dominicanenkerk is onlangs door wethouder Gerdo van Grootheest van Maastricht onthuld. Drie jaar lang heeft Restauratie Atelier Limburg gewerkt aan het herstel van de muurschildering in de kerk, waar nu boekhandel Selexyz is gevestigd.

De middeleeuwse schildering is van grote kunsthistorische betekenis. Het gaat om een secco, een techniek waarbij op droge pleister werd geverfd. Deze methode maakt de schildering kwetsbaarder dan het schilderen in nat pleister, een fresco.

In samenwerking met de restaurateurs heeft SATIJNplus een expositie-element ontworpen. Ieder half uur wordt een tekening van ontdekker Victor de Stuers over de muurschildering geprojecteerd, waardoor details zichtbaar worden die eind negentiende eeuw nog zichtbaar waren, maar nu verloren zijn gegaan.
De muurschildering raakte namelijk in de loop van de tijd beschadigd, onder meer omdat de troepen van Napoleon de kerk begin negentiende eeuw als paardenstal gebruikten.
Wij nodigen u graag uit een bezoek te brengen aan de Selexyz Boekhandel in de Dominicanenkerk in het centrum van Maastricht.
Ir. Rob Brouwers [architect]
Feestelijke onthulling.
Foto DDL Loraine Bodewes

1 opmerking:

Bedankt voor de belangstelling, geef hier een reactie (incl. afzender) op deze SATIJNplusBLOG. Mede namens de andere lezers bedankt voor de feedback.